– Projekty

programy przedsięwzięć gospodarczych w zakresie zadań o charakterze użyteczności publicznej
działania w zakresie zaopatrzenia w wodę
prowadzenie wspólnych inwestycji, głównie oczyszczalni ścieków, zakładów utylizacji odpadów i przetwarzania surowców wtórnych,
podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców,
promocja walorów turystycznych regionu
pozyskiwanie środków finansowych krajowych i zagranicznych,
współpraca z organizacjami, stowarzyszeniami, z administracją rządową
panele fotowoltaiczne

WODNO
KANALIZACYJNE
logotyp funduszy szwajcarskich logotyp funduszy europejskich flaga Unii Eurpejskiej
Herb miasta Jasła
logotyp gminy Kołaczyce
logotyp gminy Biecz
Gmina Krempna
logotyp gminy Brzostek
logotyp gminy Nowy Żmigród
logotyp gminy Brzyska
logotyp gminy Osiek Jasielski
logotyp gminy Chorkówka
logotyp gminy Pilzno
logotyp gminy Czarna
logotyp gminy Sękowa
logotyp miasta Dębica
logotyp gminy Skołyszyn
logotyp gminy Dębica
logotyp gminy Dębowiec
Herb gminy Jasło
logotyp gminy Szerzyny
logotyp gminy Jedlicze
logotyp gminy Tarnowiec
logotyp gminy Jodłowa
logotyp gminy Brzyska
Back to top
Przetłumacz