– Instalacje systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gmin Brzostek, Czarna oraz Pilzno

Oznaczenie graficzne funduszy europejskich
Flaga Rzeczypospolitej
Logotyp województwa podkarpackiego
Flaga i podpis Unii Europejskiej

Projekt „Instalacje systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gmin Brzostek, Czarna oraz Pilzno” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Projekt „parasolowy” dotyczył budowy instalacji odnawialnych źródeł energii na budynkach mieszkalnych na terenie 3 Gmin: Brzostek, Czarna, Pilzno.


Koszty realizacji projektu:

  • Całkowita wartość projektu 15,5 mln zł
  • Całkowite wydatki kwalifikowalne 14,3 mln zł
  • Dofinansowanie ze środków europejskich
  • Funduszu Rozwoju Regionalnego 10,0 mln zł

W ramach projektu wykonano łącznie 1138 instalacje w tym:

  • 746 instalacji kolektorów słonecznych,
  • 392 instalacje fotowoltaiczne


w Gminie Brzostek wykonano 347 instalacji kolektorów słonecznych oraz 50 instalacji fotowoltaicznych,

w Gminie Czarna wykonano 342 instalacje fotowoltaiczne,

w Gminie Pilzno wykonano 399 instalacji kolektorów słonecznych.

Cele projektu:

  • zwiększenie wytwarzania energii z odnawialnych źródeł energii,
  • zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych,
  • zmniejszenie kosztów zużycia energii w gospodarstwach domowych.
Back to top