– Realizacja projektu w Gminach

fundusz spójności
logotyp gminy Sękowa
logotyp Związku Gmin Dorzecza Wisłoki

„Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki”
Projekt Funduszu Spójności Nr 2005/PL/16/C/PE/007

Kontrakt Nr 2005/PL/16/C/PE/007/16
„Inwestycje w zakresie gospodarki ściekowej w gminie Sękowa”

Zadanie 15.1. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Męcina Wielka i Wapienne
Zadanie 15.2. Budowa oczyszczalni ścieków w Wapiennem

Zakres prac – wybudowano oczyszczalnię ścieków oraz 11,3 km kanalizacji sanitarnej
i 1 przepompownię ścieków

Wartość przedsięwzięcia – 719 164 euro w tym:

  • 84% środki Funduszu Spójności
  • 16% środki własne Gminy, w tym pożyczka inwestycyjna Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Rozpoczęcie i zakończenie robót:
czerwiec 2007 – listopad 2008

Budowa kanalizacji sanitarnej stworzyła dla 440 mieszkańców możliwość podłączenia się do zbiorczego systemu kanalizacji , natomiast wybudowana oczyszczalnia pozwala na prawidłowe oczyszczenie ścieków.

fundusz spójności
logotyp gminy Pilzno
logotyp Związku Gmin Dorzecza Wisłoki

„Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki”
Projekt Funduszu Spójności Nr 2005/PL/16/C/PE/007

Kontrakt Nr 2005/PL/16/C/PE/007/14
„Inwestycje w zakresie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Pilzno”

Zadanie 13.1. Budowa sieci wodociągowej w m. Łęki Górne
Zadanie 13.2. Budowa sieci wodociągowej w m. Podlesie Machowskie
Zadanie 13.3. Budowa sieci wodociągowej w m. Zwiernik
Zadanie 13.4. Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Pilzno

Zakres prac – wybudowano 61,8 km sieci wodociągowej oraz zmodernizowano oczyszczalnię ścieków

Wartość przedsięwzięcia – 2 455 656 euro w tym:

  • 84% środki Funduszu Spójności
  • 16% środki własne Gminy, w tym pożyczka inwestycyjna Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Rozpoczęcie i zakończenie robót:
lipiec 2007 – kwiecień 2009

Budowa sieci wodociągowej stworzyła dla 2050 mieszkańców możliwość podłączenia się do systemu zbiorczego zaopatrzenia w wodę, natomiast modernizacja oczyszczalni poprawiła efektywność jej działania i umożliwiła prawidłowe oczyszczenie ścieków

Kontrakt Nr 2005/PL/16/C/PE/007/15
„Inwestycje w zakresie gospodarki ściekowej w gminie Pilzno”

Zadanie 14.1. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Pilzno – ul. 3 Maja

Zakres prac – wybudowano 7,7 km kanalizacji sanitarnej i 3 przepompownie ścieków

Wartość przedsięwzięcia – 360 648 euro w tym:

  • 84% środki Funduszu Spójności
  • 16% środki własne Gminy, w tym pożyczka inwestycyjna Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Rozpoczęcie i zakończenie robót:
lipiec 2007 – listopad 2008

Budowa kanalizacji sanitarnej stworzyła dla 450 mieszkańców możliwość podłączenia się do zbiorczego systemu kanalizacji

fundusz spójności
logotyp gminy Osiek Jasielski
logotyp Związku Gmin Dorzecza Wisłoki

„Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki”
Projekt Funduszu Spójności Nr 2005/PL/16/C/PE/007

Kontrakt Nr 2005/PL/16/C/PE/007/13
„Inwestycje w zakresie gospodarki ściekowej w gminie Osiek Jasielski”

Zadanie 12.1. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Czekaj
Zadanie 12.2 Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Załęże
Zadanie 12.3. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Świerchowa
Zadanie 12.4. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Osiek Jasielski
Zadanie 12.5. Budowa oczyszczalni ścieków w m. Załęże
Zadanie 12.6. Budowa oczyszczalni ścieków w m. Świerchowa
Zadanie 12.7. Budowa oczyszczalni ścieków w m. Osiek Jasielski

Zakres prac – wybudowano 3 oczyszczalnie ścieków, 34,4 km kanalizacji sanitarnej i 16 przepompowni ścieków

Wartość przedsięwzięcia – 3 154 497 euro w tym:

  • 84% środki Funduszu Spójności
  • 16% środki własne Gminy, w tym pożyczka inwestycyjna Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Rozpoczęcie i zakończenie robót:
sierpień 2007 – październik 2009

Budowa kanalizacji sanitarnej stworzyła dla 1990 mieszkańców możliwość podłączenia się do zbiorczego systemu kanalizacji, a wybudowane oczyszczalnie ścieków umożliwiają prawidłowe ich oczyszczenie.

fundusz spójności
Herb Gminy Krempna
logotyp Związku Gmin Dorzecza Wisłoki

„Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki”
Projekt Funduszu Spójności Nr 2005/PL/16/C/PE/007

Kontrakt Nr 2005/PL/16/C/PE/007/12
„Inwestycje w zakresie gospodarki ściekowej w gminie Krempna”

Zadanie 11.1. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Krempna i Kotań
Zadanie 11.2. Budowa oczyszczalni ścieków w m. Krempna

Zakres prac – wybudowano oczyszczalnię ścieków, 10 km kanalizacji sanitarnej i 3 przepompownie ścieków

Wartość przedsięwzięcia – 1 137 714 euro w tym:

  • 84% środki Funduszu Spójności
  • 16% środki własne Gminy, w tym pożyczka inwestycyjna Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Rozpoczęcie i zakończenie robót:
sierpień 2007 – wrzesień 2009

Budowa kanalizacji sanitarnej stworzyła dla 740 mieszkańców możliwość podłączenia się do zbiorczego systemu kanalizacji, natomiast wybudowana oczyszczalnia ścieków pozwala na prawidłowe ich oczyszczenie.

Back to top
Przetłumacz